FACT SHEET

Thailand One Stop Shopping Expo

วันเสาร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 : 10:30 น. – 21.00 น.

อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 1-4

ชื่องาน : Thailand One Stop Shopping Expo (ไทยแลนด์ วันสต๊อป ช้อปปิ้ง เอ็กซ์โป)

ระยะเวลา : วันเสาร์ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560

เวลา : 10:30 น. – 21.00 น.

สถานที่ : อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 1-4

ประเภทสินค้าที่จัดแสดง:

  • เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้าน
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน
  • สินค้าแฟชั่น และเครื่องประดับ
  • สินค้าเกี่ยวกับงานแต่งงาน
  • สินค้าแบรนด์ดังจากร้านค้าในออนไลน์
  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • สินค้าพื้นบ้าน
  • ต้นไม้ จัดสวน และสัตว์เลี้ยง

ผู้ร่วมแสดงสินค้า : ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก สินค้าเพื่อการบริโภค

ผู้ชมงานเป้าหมาย : ประชาชนผู้สนใจทั่วไป