ABOUT

Sale of the Year

10 - 18 พฤศจิกายน 2561

11:00 น. - 21:00 น.

ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ถนนชัยพฤกษ์ 2 พัทยา

  • เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้าน
  • สินค้าแฟชั่น และเครื่องประดับ
  • สินค้าเพชร และอัญมณี
  • สินค้าเกี่ยวกับความงาม
  • สินค้าพื้นบ้าน พื้นเมือง
  • อาหาร และเครื่องดื่ม (ตำนานอาหาร ย้อนถิ่นไทย : เที่ยวล่อง ท่องกิน ถิ่นไทย)

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ/ผู้นำเข้า/ผู้ส่งออกสินค้าเพื่อการบริโภค

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป

LOCATION

ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ถนนชัยพฤกษ์ 2 พัทยา